Preskočit na obsah

Ložisko nevyhradeného nerastu stavebného kameňa, Husiná - Hôrka

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dobývanie nevyhradeného nerastu stavebného kameňa Husiná – Hôrka na úrovni do 500 000 t/rok
 • Dotknutá obec: Husiná (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
 • IČO Navrhovateľa: 31559123
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad v Košiciach
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  31.03.2023
  Text zámeru
  31.03.2023
  31.03.2023