Lom Ružomberok III - zvýšenie ťažby

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmenou navrhovanej činnosti sa zvýši kapacita ťažby vykonávanej ako banská činnosť do 200 000 t/rok a ťažby vykonávanej banským spôsobom do 190 000 t/rok, t.j. celková ťažba v lome Ružomberok III bude do 390 000 t/rok.
 • Dotknutá obec: Ružomberok (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: PK Doprastav, a. s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 35697814
 • Povoľujúci orgán: Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  10.04.2017
  10.04.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.06.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  30.08.2017