Lom Hradová - rozšírenie ťažby

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.15 Ťažba ostatných nerastov, ak nie sú uvedené v položkách č. 1 - 6, 9 - 14
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zvýšenie ročnej ťažby granodioritu v existujúcom dobývacom priestore v k.ú. Košice - Čemeľ.
 • Dotknutá obec: Košice - Sever (okres: Košice I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Eurovia-Kameňolomy s.r.o, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca
 • IČO Navrhovateľa: 36574988
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.07.2015
  Spracovateľ zámeru Ing. Jana Marcinková
  Text zámeru
  06.07.2015

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  16.09.2015

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  02.02.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení Envigeo, a.s.
  Text správy o hodnotení
  02.02.2018
  02.02.2018
  02.02.2018
  Verejné prerokovanie Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, zasadačka C-205, dňa 07.03.2018 o 14:00