Lokálna nízkouhlíková stratégia v meste Bardejov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Nízkouhlíková stratégia mesta Bardejov je komplexný strednodobý a dlhodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity mesta a subjektov pôsobiacich na území mesta, ktoré sú zamerané na znižovanie emisií CO2. tento strategický dokument bol spracovaný v súlade s Dohovorom primátorov a starostov v klíme a energetike (SECAP).
 • Dotknutá obec: Bardejov (okres: Bardejov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bardejov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dlhý rad 16, 08501 Bardejov
 • Obstarávateľ: Mesto Bardejov
 • IČO Obstarávateľa: 00321842
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  15.06.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  19.11.2020
  Text strategického dokumentu
  15.06.2020

  Iný dôvod ukončenia

  Iný dôvod ukončenia
  08.09.2020