Preskočit na obsah

LOGISTICKÝ AREÁL FIRMY MADAL BAL

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie logistického centra pozostávajúceho zo skladového hospodárstva , prevádzkových objektov skladu a administratívnej časti.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Bratislava
 • Navrhovateľ: AMBERG ENGINEERING Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35860073
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Ružinov
  OÚŽP Bratislava, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP obvodu
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  30.09.2013
  Spracovateľ zámeru ENVING, s.r.o. Rakovčík 58 089 01 Svidník
  Text zámeru
  30.09.2013
  30.09.2013
  30.09.2013
  Právoplatné rozhodnutie
  21.11.2013