Preskočit na obsah

Logisticko - distribučný park v Devínskej Novej Vsi

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vytvoriť distribučný veľkosklad a obchodný sklad s prevádzkou ľahkej finálnej výroby.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: ZST a.s., ul. Tehelňa 2, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35709502
 • Povoľujúci orgán: OU Bratislava I, OU Bratislava IV
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ekojet s.r.o., Kutuzovova 3, Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie