Logistické centrum Senec

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Stavba je určená ako viacúčelová veľkoplošná hala na skladové účely.
 • Dotknutá obec: Senec (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: IPEC Management, spol. s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35843527
 • Povoľujúci orgán: MÚ Senec
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.