Preskočit na obsah

LOGISTICKÉ CENTRUM 4. KVADRANT

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Umiestnenie logistického centra pozostávajúceho zo skladovo-administratívnych objektov, umožňujúcich systém distribúcie tovaru, známy ako "cross-docking", s dopravnou obsluhou z oboch strán a flexibilným delením priestoru.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Vrakuňa (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Stronci Invest SK s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 52947513
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad MČ Bratislava - Vrakuňa, Okresný úrad Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.04.2021
  Spracovateľ zámeru ADONIS Consult
  Text zámeru
  13.04.2021