Preskočit na obsah

Liptovská Osada - Dlhé

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba športovísk pre zimnú a letnú rekráciu a ubytovacích kapacít.
 • Dotknutá obec: Liptovská Osada (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Obec Liptovská Osada
 • IČO Navrhovateľa: 34412619
 • Povoľujúci orgán: Obec Liptovská Osada
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ENVIGEO, s.r.o., Ban Bystrica

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení ENVIGEO, s.r.o., Ban Bystrica

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  06.06.2005

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien