Preskočit na obsah

Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky 2019, zmena č. 12 - oznámenie o strategickom dokumente

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Základne informácie