Linka na výrobu hlavových opierok PIP 2

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 8.12 Výroba a spracovanie výrobkov založených na elastoméroch
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie