Preskočit na obsah

Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.16 Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s tažobnou činnostou) najmä: vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd; vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu; vrty pre vodné zdroje 1.5 Tažba a úprava zemného plynu
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie