Preskočit na obsah

LGC Opatovce - Elektrolyzér

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú urèené na výrobu...
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je výstavba prevádzky na výrobu vodíka elektrolýzou vody s maximálnou ročnou kapacitou výroby cca 200 t vodíka. Súčasťou navrhovanej technológie bude aj čerpacia stanica na vodík prednostne pre nákladné vozidlá a autobusy s kapacitou 500 kg/deň.
 • Dotknutá obec: Opatovce (okres: Trenčín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: STAT-KON, s. r. o.
 • IČO Navrhovateľa: 46864784
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Text zámeru
  25.10.2022
  25.10.2022
  25.10.2022