Preskočit na obsah

LBG aréna

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách č. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba a prevádzka zariadenia pre športovo-rekreačné a edukačné činnosti v oblasti plaveckých disciplín a hokeja.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: LBG aréna, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 46674357
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.06.2015
  23.07.2015
  Spracovateľ zámeru ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text zámeru
  17.06.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  12.10.2015
  22.02.2016