Preskočit na obsah

LAKE SIDE BEACH HORNÁ POTÔŇ

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba rekreačných chát pre individuálnu rekreáciu s pridruženou občianskou vybavenosťou, technickými sieťami a prístupovými komunikáciami v blízkosti existujúcich vodných plôch, čím vznikne areál slúžiaci pre rekreačné účely.
 • Dotknutá obec: Horná Potôň (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: BEL-TRADE, spol. s r. o.
 • IČO Navrhovateľa: 36522163
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.05.2021
  Text zámeru
  05.05.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.10.2021