Preskočit na obsah

Lake Relax Lozorno

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je funkčné využitie pozemkov podľa zámeru investorov a vlastníkov príslušných pozemkov. Zámer ráta s 21 pozemnými stavebnými objektmi riešenými ako rekreačné domy. Súčasťou realizácie zámeru je výstavba prislúchajúcej technickej a dopravnej infraštruktúry, pričom inžinierske siete a vodovod sú už v štádiu právoplatných rozhodnutí.
 • Dotknutá obec: Lozorno (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Malacky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhorácka 2942/60A, 90126 Malacky
 • Navrhovateľ: Boris Čambalík, Červenáková 1816/8, 841 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Obec Lozorno, Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.08.2017
  Spracovateľ zámeru InLaw s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, Mgr.T. Horský
  Text zámeru
  07.08.2017
  07.08.2017
  Prerušenie/zastavenie konania
  28.12.2017