Krupina – Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa - andezitu aj za západnú hranicu dobývacieho priestoru (DP) Krupina (Hanišberg).
 • Dotknutá obec: Krupina, Babiná (okresy: Krupina, Zvolen)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36574988
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad Banská Bystrica, ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  30.11.2016
  30.11.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  16.01.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  07.03.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  05.09.2017
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVIGEO, a.s.,
  Text správy o hodnotení
  05.09.2017

  Verejné prerokovanie

  Spolocné verejné prerokovanie (Mesto Krupina a Obec Babiná) v zasadacke Obecného úradu v Babinej 04.10.2017 o 14:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  29.01.2018
  Právoplatné záverečné stanovisko
  01.03.2018