Preskočit na obsah

Kremácia domácich spoločenských zvierat - Volkan 150

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.5 Kafilérie a veterinárne asanacné ústavy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predloženého zámeru je osadenie a prevádzkovanie kremačnej pece VOLKAN 150, ktorá môže byť namontovaná na špeciálny prívesný vozík, a tým sa stáva mobilným. Táto kremačná pec je určená na spaľovanie malých domácich uhynutých zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz. Jedná sa o typové zariadenie, ktoré dodáva na trh investor VOLKAN 150 od výrobcu Waste Spectru Environmental Limited. Predmetná spaľovacia pec bude umiestnená v areáli Texicom Ružomberok
 • Dotknutá obec: Ružomberok (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Ružomberok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A. Hlinku 74, 03401 Ružomberok
 • Navrhovateľ: Tibor Fábry ,Partizánska Ľupča č. 495, 032 15
 • IČO Navrhovateľa: 54255457
 • Povoľujúci orgán: Mesto Ružomberok
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.08.2022
  Spracovateľ zámeru Viera Belovičová, Nitrianska 1764/30, 927 05 Šaľa
  Text zámeru
  17.08.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  02.02.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  17.03.2023