Preskočit na obsah

Kremácia domácich miláčikov - Volkan 150

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.5 Kafilérie a veterinárne asanacné ústavy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predloženého zámeru je osadenie a prevádzkovanie kremačnej pece VOLKAN 150, ktorá môže byť namontovaná na špeciálny prívesný vozík, a tým sa stáva mobilným. Táto kremačná pec je určená na spaľovanie malých domácich uhynutých zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz. Jedná sa o typové zariadenie, ktoré dodáva na trh investor VOLKAN 150 od výrobcu Waste Spectrum Environmental Limited.
 • Dotknutá obec: Likavka (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Ružomberok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A. Hlinku 74, 03401 Ružomberok
 • Navrhovateľ: Tibor Fábry, Partizánska Ľupča 495
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Obec Likavka
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.02.2022
  Spracovateľ zámeru Viera Belovičová, Nitrianska 1764/30, 927 05 Šaľa
  Text zámeru
  22.02.2022
  Prerušenie/zastavenie konania
  28.03.2022