Kravín a budova mäsokombinátu a mliekarne

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou
  • Zistovacie konanie

Základne informácie