Preskočit na obsah

Kráľovské územie LEVa – miesto pre všetkých

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS LEV, o. z. na roky 2014 – 2020 je hlavným nástrojom pre podporu rozvoja územia MAS v danom programovacom období Európskej únie a na presadenie komunitou vedeného miestneho rozvoja (CLLD).
 • Dotknutá obec: Doľany, Pongrácovce, Brutovce, Ordzovany, Nižné Repaše, Vyšné Repaše, Beharovce, Klčov, Korytné, Torysky, Buglovce, Bijacovce, Dravce, Jablonov, Granč - Petrovce, Baldovce, Dúbrava, Kurimany, Harakovce, Studenec, Oľšavica, Levoča, Domaňovce, Dlhé Stráže, Spišské Podhradie, Lúčka, Poľanovce, Nemešany, Spišský Štvrtok, Uloža, Pavľany (okres: Levoča)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Obstarávateľ: Občianské združenie MAS LEV, o.z.
 • IČO Obstarávateľa: 42084636
 • Schvaľujúci orgán: Valné zhromaždenie občianského združenia MAS LEV, o.z.
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  06.07.2016
  Oznámenie
  06.07.2016
  06.07.2016
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  17.08.2016