Preskočit na obsah

Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie