Koncept územného plánu obce Zázrivá

  • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: §35

Základne informácie

  • Účel akcie: Koncept územného plánu obce Zázrivá.
  • Dotknutá obec: Zázrivá (okres: Dolný Kubín)
  • Navrhovateľ: Obec Zázrivá
  • IČO Navrhovateľa:
  • Povoľujúci orgán:
  • Dokumenty

    Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.