KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsuhu MET v meste Košice

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.9 Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečiť zvýšenie efektivity a bezpečnosti dopravy, vyšší komfort pre cestujúcich a vodičov, zníženie hluku, vibrácií, prašnosti a zvýšenie pozitívnych environmentálnych vplyvov na kritických električkových uzloch v meste Košice.
 • Dotknutá obec: Košice - Západ, Košice - Juh, Košice - Sever, Košice - Staré Mesto (okresy: Košice II, Košice IV, Košice I)
 • Príslušný orgán: OkÚ Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 00691135
 • Povoľujúci orgán: Úrad Košického samosp. kraja
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.09.2014
  Spracovateľ zámeru Ing. Andrea Kiernoszová
  Text zámeru
  03.09.2014
  03.09.2014
  03.09.2014
  03.09.2014
  03.09.2014
  03.09.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  13.10.2014