Kanaš - Pod Stredným hrbom, obytná skupina IBV - objekty technickej infraštruktúry

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je výstavba domovej čistiarne odpadových vôd v obci Kanaš v lokalite "Pod Stredným hrbom".
 • Dotknutá obec: Veľký Šariš (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Občianske združenie Kanaš - Stredný hrb
 • IČO Navrhovateľa: 37877399
 • Povoľujúci orgán: OÚ Stará Ľubovňa
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.