Preskočit na obsah

Kanalizácia a ČOV pre Rómov, Jastrabie nad Topľou

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Spoľahlivé odvedenie odpadových splaškových vôd od nehnuteľností z rómskej osady do objektu ČOV a vyčistenie odpadových splaškových vôd v ČOV s následným zaústením do recipientu - miestneho potoka Jastrabie.
 • Dotknutá obec: Jastrabie nad Topľou (okres: Vranov nad Topľou)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Obec Jastrabie nad Topľou
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Obec Jastrabie nad Topľou, OÚ Vranov nad Topľou
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Jozef Gajdoš, Prešov
  Právoplatné rozhodnutie
  02.02.2004

  Fotografie