Kanalizácia a ČOV Krásnohorská Dlhá Lúka

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Čistenie splaškových a komunálnych vôd obce Krásnohorská Dlhá Lúka.
 • Dotknutá obec: Krásnohorská Dlhá Lúka (okres: Rožňava)
 • Príslušný orgán:
 • Navrhovateľ: Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
 • IČO Navrhovateľa: 00328413
 • Povoľujúci orgán: OÚ Rožňava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Emil Belo - AQUA, Propoč
  Právoplatné rozhodnutie
  25.11.2003