Kanalizácia a ČOV Hrabušice - Píla

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba kanalizácie a ČOV pre osadu Hrabušice - Píla.
 • Dotknutá obec: Hrabušice (okres: Spišská Nová Ves)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Obec Hrabušice
 • IČO Navrhovateľa: 00526592
 • Povoľujúci orgán: OU Spišská Nová Ves
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.