Preskočit na obsah

Kampus zdravia a športu, Bratislava - Petržalka

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Kampus zdravia a športu (ďalej len „Kampus“) bude unikátnou infraštruktúrou, ktorá v zdieľanom území a v spolupráci s partnermi prepojí aktivity stredoškolského vzdelávania, profesionálnej športovej prípravy a diagnosticko - rehabilitačného a výskumného pracoviska zameraného na prevenciu a osvetu verejného zdravia. Kampus zároveň vytvorí potenciál pre synergiu a spoluprácu s ďalšími partnermi z oblasti vzdelávania, alebo iných sociálno-ekonomických sfér. Hlavný objekt Kampusu je koncipovaný pre 696 študentov rôznych odborov a spája medzi sebou funkcie potrebné nielen k jeho bezproblémovej prevádzke, ale aj k špičkovému celoživotnému vzdelávaniu v rôznorodých odvetviach, primárne v odbore zdravia, športu a telovýchovy. V území je situovaný súbor exteriérových a interiérových športovísk, ktoré komunikujú s ťažiskovým objektom Kampusu prostredníctvom verejných priestorov, na hlavný objekt Kampusu plynule nadväzuje objekt jedálne a internátu, ktorý zabezpečuje ubytovanie pre približne 20% študentov a externých pracovníkov.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36063606
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava – Petržalka
  Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.06.2023
  Spracovateľ zámeru at26 s r. o., Gajova 4, 811 09 Bratislava
  Text zámeru
  27.06.2023
  27.06.2023
  13.09.2023
  02.10.2023
  21.11.2023