Kameňolom Sološnica – ťažba melafýrov (paleobazaltu) – zmena činnosti

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku

Základne informácie

 • Účel akcie: Pokračovanie ťažby aj v severnej časti LNN Sološnica, tak ako bolo uvedené v správe o hodnotení, v čiastočne pozmenenej konfigurácii, na výmere 9,9452 ha.
 • Dotknutá obec: Sološnica (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35825286
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava

  Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  20.09.2016
  20.09.2016
  Prerušenie/zastavenie konania
  28.11.2016
  13.01.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  06.07.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  30.08.2017