Preskočit na obsah

Južné mesto – Zóna A3+A5

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom pripravovanej zmeny navrhovanej činnosti na základe rozpracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie je priestor zóny A a časti zóny B, v ktorom boli pôvodne navrhované objekty A1, A5, A6, A15 až A20 a časť objektu B2.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: South City Retail Park A1, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47239859
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  05.09.2018
  Text oznámenia o zmene
  05.09.2018
  05.09.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.05.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  07.05.2019
  30.08.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  04.09.2019