Jurský obytný park- Bytový dom a Polyfunkcia

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Predložené oznámenie rieši zmenu výstavby samostatne stojaceho rodinného domu na polyfukčný objekt a zmenu výstavby samostatne stojacich rodinných domov na výstavbu bytového domu s 18 bytovými jednotkami v lokalite Kačačnice, Svätý Jur.
 • Dotknutá obec: Svätý Jur (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Navrhovateľ: Jurský obytný park s.r.o., Astrva 2, 82101 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36616672
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad, Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná 29, 90021 Svätý Jur.
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  29.04.2014
  Vyjadrenie
  28.04.2014