Preskočit na obsah

Jasná, časť Chopok – Juh – skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou 14.2 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zámerom navrhovanej činnosti je skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu Jasná, časť Chopok Juh. Navrhované je vybudovať nové lanové dráhy, zjazdové trate so zasnežovaním, detský park s výučbou lyžovania, nové prístupové komunikácie, akumulačnú vodnú nádrž na zasnežovanie, dobudovať nové miesto v Krúpovej, rozšíriť kapacity parkovacích státí, vybudovať ubytovacie komplexy, reštauračné zariadenia a doplnkové voľnočasové aktivity, ktoré budú dopĺňať služby pre využitie strediska aj mimo lyžiarskej sezóny.
 • Dotknutá obec: Horná Lehota (okres: Brezno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č.72, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • IČO Navrhovateľa: 31560636
 • Povoľujúci orgán: Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota
  Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie generála M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.02.2020
  Spracovateľ zámeru ENVIGEO, a. s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
  Text zámeru
  19.02.2020
  19.02.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  22.07.2020