Preskočit na obsah

Istrochem Reality, a.s. – skládka odpadov Budmerice – kazeta č. 5, sekcia S3 a S4, SO – 06 Rekultivácia, Zmena stavby pred dokončením

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.2 Skládky odpadov na nebezpečný odpad
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie