Preskočit na obsah

IPR M51802 – SO510/1-01 Základy transformátorov, zberná nádrž olejov ZN01

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie