IPR EBO 86800 „Prežarovňa v SO 640"

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Prežarovňa bude slúžiť na defektoskopiu výrobkov potrebných pre prevádzku JE EBO V2 (hlavne röntgenové skúšanie zvarov).
 • Dotknutá obec: Veľké Kostoľany, Pečeňady (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35829052
 • Povoľujúci orgán: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24,
  820 07 Bratislava 27
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  07.02.2017
  07.02.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  21.03.2017