Preskočit na obsah

IPR EBO 10178/6 - SO 525 - stanovište mobilných dieselgenerátorov EBO

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba objektu pre umiestnenie mobilných podvozkov dieselgenerátorov
 • Dotknutá obec: Veľké Kostoľany, Nižná, Dolné Dubové, Žlkovce, Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Radošovce, Malženice, Ratkovce (okresy: Piešťany, Trnava, Hlohovec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35829052
 • Povoľujúci orgán: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, 820 07 BA
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 166/52, 821 02 BA
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  13.01.2021
  Text oznámenia o zmene
  13.01.2021
  13.01.2021
  13.01.2021
  13.01.2021
  13.01.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.04.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  31.05.2021