Investičná výstavba za Trójou Dubnica nad Váhom

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba areálu veľkopredajne potravín a zmiešaného tovaru.
 • Dotknutá obec: Dubnica nad Váhom (okres: Ilava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Arkádia Dca, spol. s.r.o.Dubnica nad Váhom
 • IČO Navrhovateľa: 36322890
 • Povoľujúci orgán: OU Ilava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.