Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci,
pripravili sme pre vás dotazník, vyplnením ktorého nám pomôžete zlepšiť obsah webových stránok Informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďakujeme za jeho vyplnenie.
Redakcia Enviroportálu
Vyplniť dotazník

Intenzifikácia CC5

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 4.2 Rafinérie ropy, minerálnych olejov a plynu (okrem zariadení na výrobu mazív z ropy)
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie