Preskočit na obsah

Inteligentná inovácia a automatizácia technológie vo výrobe sladuPP

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom je pomocou inovácie a automatizácie technológie dosahovať požadovanú kvalitu a množstvo vyrobeného sladu.
 • Dotknutá obec: Poprad (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: Tatranská sladovňa, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36497622
 • Povoľujúci orgán: Mesto Poprad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  21.06.2022
  Text oznámenia o zmene
  21.06.2022
  21.06.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.09.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  14.10.2022