Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci,
pripravili sme pre vás dotazník, vyplnením ktorého nám pomôžete zlepšiť obsah webových stránok Informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďakujeme za jeho vyplnenie.
Redakcia Enviroportálu
Vyplniť dotazník

Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota (IÚS UMR Rimavská Sobota)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vízia rozvoja mestskej funkčnej oblasti Rimavská Sobota do roku 2050: Udržateľný, zelený, sebestačný a bezpečný región so zachovalou prírodou, založený na obecnom hospodárstve, schopný odolávať zmene klímy, s aktívnymi konkurencieschopnými a spolupracujúcimi podnikateľskými subjektmi, s vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými a dostupnými službami, s dostatkom príležitostí pre rozvoj kultúry, športu a trávenie voľného času, v ktorom žijú a aktívne pôsobia angažovaní a kvalifikovaní ľudia so záujmom o prácu, veci verejné a využívajúci ekologické a prírode šetrné postupy. Hlavný cieľ: Naštartovať spoluprácu samospráv s podnikateľskými a občianskym sektorom a posilniť polohový potenciál a teritoriálne riadenie v záujme oživenia ekonomického rozvoja a zabezpečenia zvýšenej kvality života v zdravšom prostredí a v súlade s prírodnými a kultúrnymi hodnotami územia.
 • Dotknutá obec: Kociha, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Tisovec, Vyšný Skálnik, Ožďany, Klenovec, Rimavská Sobota, Hnúšťa, Rimavské Brezovo, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Hrachovo, Pavlovce, Nižný Skálnik, Rimavské Janovce (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Obstarávateľ: Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 389/9, Rimavská sobota
 • IČO Obstarávateľa: 00319031
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  09.08.2021
  Oznámenie
  09.08.2021
  10.08.2021