Preskočit na obsah

Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota (IÚS UMR Rimavská Sobota)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vízia rozvoja mestskej funkčnej oblasti Rimavská Sobota do roku 2050: Udržateľný, zelený, sebestačný a bezpečný región so zachovalou prírodou, založený na obecnom hospodárstve, schopný odolávať zmene klímy, s aktívnymi konkurencieschopnými a spolupracujúcimi podnikateľskými subjektmi, s vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými a dostupnými službami, s dostatkom príležitostí pre rozvoj kultúry, športu a trávenie voľného času, v ktorom žijú a aktívne pôsobia angažovaní a kvalifikovaní ľudia so záujmom o prácu, veci verejné a využívajúci ekologické a prírode šetrné postupy. Hlavný cieľ: Naštartovať spoluprácu samospráv s podnikateľskými a občianskym sektorom a posilniť polohový potenciál a teritoriálne riadenie v záujme oživenia ekonomického rozvoja a zabezpečenia zvýšenej kvality života v zdravšom prostredí a v súlade s prírodnými a kultúrnymi hodnotami územia.
 • Dotknutá obec: Kociha, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Tisovec, Vyšný Skálnik, Ožďany, Klenovec, Rimavská Sobota, Hnúšťa, Rimavské Brezovo, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Hrachovo, Pavlovce, Nižný Skálnik, Rimavské Janovce (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Obstarávateľ: Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 389/9, Rimavská sobota
 • IČO Obstarávateľa: 00319031
 • Schvaľujúci orgán: Kooperačná rada UMR Rimavská Sobota- Obecné a mestské zastupiteľstvá samospráv tvoriacich územie UMR Rimavská Sobota
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  09.08.2021
  Oznámenie
  09.08.2021
  10.08.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  23.09.2021