Inštalácia novej linky na výrobu, plnenie a balenie trvanlivého mlieka a smotany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.8 Mliekárne a priemyselné výrobne mliecnych výrobkov s kapacitou spracovaného mlieka
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena bude spočívať vo výmene starej technologickej linky na výrobu plnenie a balenie trvanlivého mlieka a smotany za novú modernejšiu, vďaka čomu sa zvýši kvalita a efektívnosť výroby mliečnych produktov.
 • Dotknutá obec: Kežmarok (okres: Kežmarok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok v zastúpení splnomocnencom SCPS, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31654363
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  09.01.2019
  Text oznámenia o zmene
  09.01.2019