Preskočit na obsah

Inštalácia aplikátora na linky PZ1 a PZ4

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti predstavuje inštalácia aplikátora na linky patentopozinkovacia linka PZ1 a patentopozinkovacia linka PZ4, ktoré sa nachádzajú v priestoroch výrobnej haly P2. Aplikačné zariadenie je určené na nanášanie roztoku ZEL na dve z jestvujúcich technologických liniek. Roztok ZEL sa bude nanášať už na povrchovo upravený drôt.
 • Dotknutá obec: Hlohovec (okres: Hlohovec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
 • IČO Navrhovateľa: 36234052
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  22.03.2023
  Text oznámenia o zmene
  22.03.2023
  22.03.2023