Preskočit na obsah

Inovatívna technológia recyklácie PET odpadov Banská Bystrica - navýšenie kapacity a prístavba haly

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie vstupnej kapacity PET odpadu z 9 600 t/rok na 44 000 t/rok a navýšenie výstupnej kapacity regranulátu z 6 000 t/rok na 25 200 t/rok. Zmena navrhovanej činnosti zároveň rieši prístavbu haly k existujúcej funkčnej hale - pridaním ďalších dvoch modulov.
 • Dotknutá obec: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Greentech Slovakia s. r. o.
 • IČO Navrhovateľa: 45366977
 • Povoľujúci orgán: Mesto Banská Bystrica;
  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  14.07.2021
  Text oznámenia o zmene
  14.07.2021
  14.07.2021
  14.07.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.01.2022
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  18.02.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.05.2022