Preskočit na obsah

Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.15 Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom navrhovanej činnosti je inovácia vedenia zvlášť vysokého napätia 1x400 kV medzi elektrickou stanicou Varín a štátnou hranicou SR/ČR (v k. ú. Čadca), v celkovej dĺžke 35,5 km.
 • Dotknutá obec: Zákopčie, Raková, Kotrčiná Lúčka, Žilina, Gbeľany, Varín, Snežnica, Ochodnica, Nesluša, Nededza, Kysucké Nové Mesto, Čadca (okresy: Čadca, Žilina, Kysucké Nové Mesto)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
 • IČO Navrhovateľa: 35829141
 • Povoľujúci orgán: určený stavebný úrad dotknutých obcí
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaČeská republika,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.12.2018
  Spracovateľ zámeru RNDr. Martin Mocik
  Text zámeru
  04.12.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  12.03.2019

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  10.02.2020
  22.07.2020
  Spracovateľ správy o hodnotení RNDr. Martin Mocik
  Text správy o hodnotení
  10.02.2020
  10.02.2020
  10.02.2020
  10.02.2020
  10.02.2020
  10.02.2020
  10.02.2020
  10.02.2020
  10.02.2020
  10.02.2020
  10.02.2020
  10.02.2020
  10.02.2020

  Verejné prerokovanie

  Spoločné verejné prerokovanie pre dotknuté obce: Čadca, Krásno nad Kysucou, Zákopčie, Raková, Dunajov, Svrčinovec v Kultúrnom dome v Čadci (Matičné nám.)) 14.08.2020 o 10:30
  Spoločné verejné prerokovanie pre dotknuté obce: Varín, Gbeľany, Nededza, Kotrčiná Lúčka, Žilina v priestoroch kinosály vo Varíne 13.08.2020 o 14:00
  Spoločné verejné prerokovanie pre dotknuté obce: Kysucké Nové Mesto, Snežnica, Nesluša, Ochodnica v priestoroch Mestského kultúrno-športového strediska v Kysuckom Novom Meste (Litovelská ul.) 12.08.2020 o 15:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.01.2021
  Právoplatné záverečné stanovisko
  08.03.2021