Preskočit na obsah

INOBAT AUTO – PILOTNÁ VÝROBA, Voderady

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je výstavba výrobno-skladovej haly s administratívnou časťou, technickou časťou a vrátnicou. Spoločnosť InoBat Auto, j.s.a. sa zaoberá výrobou špecializovaných lítiových batériových článkov navrhnutých podľa špecifických požiadaviek odberateľov pochádzajúcich z vlastného výskumu a vývoja. Investor má záujem vybudovať v rámci tejto projektovej fázy výrobné linky tvoriace výrobný závod, ktorý bude vybavený najmodernejšou svetovou technológiou. Navrhovaná činnosť je umiestnená v rámci jestvujúceho priemyselného areálu.
 • Dotknutá obec: Voderady (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: InoBat Auto j.s.a., Dolná 5, 947 01 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 52648192
 • Povoľujúci orgán: Obec Voderady, OÚ Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.03.2022
  29.03.2022
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT - enviro, a.s., RNDr. V. Žubor
  Text zámeru
  29.03.2022
  29.03.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.06.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  02.08.2022