ID R008 II/548 a II/550 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice

  • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie