ID R008 II/548 a II/550 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Projekt rieši rekonštrukciu (stavebné úpravy) v celkovej stavebnej dĺžke 11,498 km vrátane rekonštrukcie 3 mostov a úpravy dvoch križovatiek (vrátane novej okružnej križovatky).
 • Dotknutá obec: Malá Ida, Moldava nad Bodvou, Rudník, Hodkovce, Debraď, Nováčany, Jasov, Šemša (okres: Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 35541016
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.