Preskočit na obsah

I/79 Hriadky - Trebišov, preložka

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Preložka cesty I/79 mimo zastavaného územia obcí Hriadky, Vojčice, Milhostov a Trebišov.
 • Dotknutá obec: Sečovce, Trebišov, Vojčice, Nový Ruskov, Hriadky (okres: Trebišov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 3328
 • Povoľujúci orgán: Hriadky, Sečovce, Vojčice, Milhostov, Trebišov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.06.2009
  Spracovateľ zámeru DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava
  Text zámeru
  08.06.2009
  08.06.2009
  08.06.2009
  08.06.2009

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava
  Text správy o hodnotení
  02.09.2010
  02.09.2010

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  30.05.2011