Preskočit na obsah

I/78 Oravská Jasenica - most 017 - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom a účelom je na danom rekonštruovanom úseku a mostnom objekte navrhnúť rekonštrukciu v takom rozsahu, ktorý bude spĺňať podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti, ekonomickosti - v súlade so závermi celkového hodnotenia mosta v protokole z hlavnej prehliadky mosta, mostného listu. Nakoľko sa jedná o existujúci mostný objekt, umiestnenie stavby je jednoznačné t. j. jedná sa o rekonštrukciu existujúceho mostného objektu.
 • Dotknutá obec: Oravská Jasenica, Ťapešovo (okres: Námestovo)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 00003328
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  25.10.2021
  Text oznámenia o zmene
  25.10.2021
  25.10.2021
  25.10.2021