I/76 Kozárovce - most ev. č. 76-035

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rekonštrukcia mostného objektu pozostávajúca z asanácie starého mostného objektu a vybudovanie nového mostného objektu.
 • Dotknutá obec: Hronský Beňadik, Kozárovce (okresy: Žarnovica, Levice)
 • Príslušný orgán: OkÚ Žarnovica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Bystrická 53, 96681 Žarnovica
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest - IV a SC Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 003328
 • Povoľujúci orgán: OkÚ ZH-OCDaPK,PaL odbor;OkÚ ZC OSZP;Obec H.Beňadik;
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.01.2019
  Spracovateľ zámeru Ing. Martin Číž, Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/b, 811 06 Bratislava
  Text zámeru
  17.01.2019
  17.01.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.03.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  06.05.2019
  06.05.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  08.07.2019